Svensk_Vattenallians_Valkommen_580x435

Citat

 

Ansvarsfull verksamhet
“För oss är vattenfrågan en fråga
som tydligt finns i vårt arbete med
att driva en ansvarsfull verksamhet
både i Sverige och i de länder vi
verkar”
AstraZeneca AB

 

Hela tiden utveckling

“Inom massa/pappersindustrin har vattenfrågan varit mycket viktig under

många år, men det pågår hela tiden utveckling både inom teknik och

kunskap”
SCA Hygiene Products AB Edet Bruk

 

Hållbar färskvattenhantering
“Ambitionen är att år 2015 ha en hållbar färskvattenhantering i alla verksamheter.”

AkzoNobel

 

Om synen på samverkan i nätverksform

“… ser det som något enbart positivt…. resultat kommer snabbare.”
AB SKF

     
   
Svensk Vattenallians – ett aktivt nätverk

Syftet med Svensk Vattenallians är att effektivisera näringslivets och industrins
proaktiva arbete med den egna vattenanvändningen ur ett helhetsperspektiv.
Genom att samverka över branschgränser tar vi på ett bra sätt tillvara
utvecklingspotentialen när det gäller teknik, metoder, rapportering och
kommunikation genom ett brett erfarenhetsutbyte.