Glob2

  
 
  

 

Medlem på olika nivå

 

Vi välkomnar alla företag och verksamheter som vill medverka till

en klok vattenanvändning. Varje företag väljer nivå på medverkan:

att passivt eller mer aktivt följa rapportering, events och övrig
verksamhet. Ett ökat engagemang ger en ökad möjlighet att 
vad Svensk Vattenallians ska prioritera. Behoven styr.