Glob2

 

 

 

 

Svensk Vattenallians – ett aktivt nätverk

 

Syftet med Svensk Vattenallians är att effektivisera näringslivets
och industrins proaktiva arbete med den egna vattenanvändningen
ur ett helhetsperspektiv.

 

Genom att samverka över branschgränser tar vi på ett bra sätt tillvara
utvecklingspotentialen när det gäller teknik, metoder, rapportering och
kommunikation genom ett brett erfarenhetsutbyte.